Spropitné v rámci EET

 04 března, 2020

Spropitné a EET

Spropitné, jakožto dobrovolné vyjádření spokojenosti zákazníka, je bráno jako jakákoliv jiná platba. V rámci EET mohou nastat tři situace, které se liší tím, zda se spropitné má, nebo nemá, evidovat v EET.

  1. Spropitné je placeno v hotovosti a dostane jej zaměstnanec

    Částka nepodléha EET a je zahrnuta do hrubé mzdy zaměstnance.

  2. Spropitné je placeno v hotovosti a dostane jej majitel nebo provozovatel služby

    Částka podléha EET a je nutné ji zaevidovat jako tržbu.

  3. Spropitné je placeno kartou

    Částka nepodléha EET.

EKONOM účtenka obsahuje nově funkci spropitného pro druhou situaci (pro majitele a provozovatele služeb). V ostatním nastavení zapněte přepínač Ptát se na spropitné?.
Tato volba způsobí, že po vytisknutí účtenky zaplacené v hotovosti se zobrazí dialog, ve kterém můžete zadat výši spropitného.
Pokud zadáte spropitné, dojde k vystavení nové tržby ve výši spropitného. Tato tržba je také evidována v EET. Dialog můžete samozřejmě přeskočit.
Toto zpracování je vhodné pro ty, kteří si nechtějí říkat o spropitné ještě před vystavením účtenky.